Varstvo osebnih podatkov

 
Varovanje osebnih podatkov 

Ponudnik se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov kupcev in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Zbrane podatke bo uporabljal izključno za potek opravljanja storitev, katere ponuja spletna trgovina. 

Ponudnik se zavezuje tudi k te-mu, da spoštuje zaupne osebne podatke kupcev in uporabnike spletne trgovine. Hkrati pa ponudnik stori vse, da zaščiti osebne podatke in prepreči le-te pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. 

Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij kateremu ponudnik posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

 

Uporaba osebnih podatkov 

Vaše podatke obdelujemo le tiste, ki nam jih posredujete z nakupom v spletni trgovini, z pošiljanjem ponudb in povpraševanjem, z izvajanjem marketinških oglaševanj preko E-pošte, s komunikacijami preko društvenih mrež ali po telefonu. 

 

Ponudnik zbira, vodi, hrani in obdeluje naslednje podatke: 
– ime in priimek,
– naslov elektronske pošte, 
– naslove dostave, 

– državo bivanja, 
– firmo oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba),

– davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba),

– kontakno telefonsko številko, 

– druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini.

 
Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, ponudnik ne odgovarja.
 
Kako dolgo hranimo vaše podatke? 
 Ponudnik hrani osebne podatke uporabnikov za določeno obdobje, katero pa je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je predpisano oz. dovoljeno, da dosežemo namen, zaradi katerega smo podatke zbirali in jih nato obdelali. Ko smo izpolnili namen obdelave podatkov in če ne obstaja druga pravna podlaga se ti podatki iz evidence varno izbrišejo/uničijo, anonimizirajo ali prenesjo v arhiv (razen, če to prepoveduje zakon ali veljaven načrt hrambe zapisov).
 
Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov? 
 Le naše zaposlene osebe, ki so pooblaščene dostopati do osebnih podatkov v obsegu, da dosežemo določen namen. 
 

Za vsa dodatna vprašanja glede varovanja osebnih podatkov, naj se kupec/obiskovalec obrne na E-pošto: info@mojekreme.com

 
Shopping Cart